طراحی وب   |   درباره طراحی و تکنولوژی

About This Site
صفحه اول | درباره | مشتريان | خدمات/محصولات | تحقيقات | تماس و نظرخواهي | ساير فعاليت ها | فرم سفارش | نگاه حرفه ای
پارس سيستم  هگزاتک  دامون فر
مشتري: پارس سيستم

جزييات پروژه
طراحي وب سايت
مشتري:  هگزاتک

جزييات پروژه 
طراحي شخصيت گرافيکي و شعار تبليغاتي شرکت

 
مشتري : مشاورين دامون فر

جزييات پروژه
طراحي شخصيت گرافيکي شرکت
__________
 لوح نگار  سايت جواهر ايران  Venture Capital MiddleEast
مشتري: شرکت لوح نگار


جزييات پروژه
طراحي واسط تصويري سايت
مشتري : IranGemSite.com


جزييات پروژه
طراحي شخصيت گرافيکي سايت و واسط تصويري

مشتري : VentureCapitalMiddleEast


جزييات پروژه
طراحي شخصيت گرافيکي سايت و واسط تصويري
 

__________
 چوبين لايه  موتک شرکت بازرگاني اسماعيل نجد
مشتري : چوبين لايه


جزييات پروژه
طراحي بروشور  محصولات
مشتري: موتک


جزييات پروژه
طراحي و بازسازي شخصيت گرافيکي
طراحي واسط تصويري سايت
مشتري: شرکت بازرگاني اسماعيل نجد

جزييات پروژه
طراحي و بازسازي شخصيت گرافيکي شرکت و نشان
طراحي واسط تصويري سايت
طراحي سي دي چند رسانه اي
طراحي بسته بندي
طراحي چند نشان تجاري و شعار تبليغاتي
 

__________
 
IR.C.U  
مشتري: اتحاديه تعاوني پنبه کاران پارس

جزئيات پروژه: طراحي شخصيت گرافيکي، طراحي وب سايت، طراحي و اجراي غرفه نمايشگاه تجهيزات کشاورزي، گرگان 1381، طراحي پوستر و بروشور فعاليت ها

 

__________

 
صفحه اول   درباره - نمونه کار/مشتريان - خدمات/محصولات - تحقيقات - تماس و نظرخواهي - ساير فعاليت ها
مباحث حقوقي  - نقشه سایت

© 1998 -2016شرکت پرشياديزاين با مسئوليت محدود
© 1998 -2016 Persiadesign Inc.  
تمام مطالب اين سايت تحت قانون «حقوق مولفين»است. چاپ بخشي يا تمام اين صفحه تنها با اجازه پرشيا ديزاين امکان پذيراست