طراحی وب   |   درباره طراحی و تکنولوژی

About This Site
صفحه اول | درباره | مشتريان | خدمات/محصولات | تحقيقات | تماس و نظرخواهي | ساير فعاليت ها | فرم سفارش | نگاه حرفه ای

   مستندات و مقالات
   هنگامي که طراحي بد استاندارد ميشود
   ترجمه و تاليف : کسرا يوسفي
  (برگرفته از تحقيقات دکتر ياکوب نيلسن)

 
"طراحي وب ساده است : اگر در فکر اين هستيد که چگونه يک شيئ* به خصوص را در صفحه طراحي کنيد ، تنها کاري که بايد بکنيد اين است که به بيست تا از پر بيننده ترين سايت هاي اينترنت نگاه کنيد و ببينيد که آنها چه کرده اند.

اگر 90% يا بيشتر از سايت هاي بزرگ اين کار را به يک روش واحد انجام داده اند اين بايد يک استاندارد مطلق باشد و شما بايد پيروي کنيد. تنها زماني از يک استاندارد طراحي دوري کنيد که ايده شما صد در صد خوش دست* تر باشد.

اگر 60 - 90 % سايت هاي بزرگ اين کار را به يک روش انجام داده اند اين بايد يک قاعده مرسوم باشد و شما بايد از آن پيروي کنيد ، مگر ايده شما حد اقل پنجاه درصد خوش دست* تر باشد.

"هيچ سايتي جدا افتاده از سايت هاي ديگر ديده نميشود: استفاده کنندگان با اين پيش فرض به سايت شما ميآيند که چيز ها به همان روشي کار کنند که در جاهاي ديگر کار ميکرده اند."اگر کمتر از 60 % از شرکت هاي بزرگ اين کار را به روش يکساني انجام داده اند ، اين به اين معني است که هنوز هيچ گونه فرم غالبي به وجود نيامده و شما آزاديد که به روش منحصر به فرد خود استفاده کنيد. حتي در اين حالت اکر چندين انتخاب وجود دارند که هرکدام حداقل در 20% سايت هاي بزرگ به کار رفته اند شما بايد خود را به انتخاب يکي از اين طراحي هاي مرسوم محدود کنيد ، مگر طرح خودتان از نظر خوش دستي حد اقل 25% از آنها بهتر باشد.

بدون ترديد مقادير ارايه شده در اين ليست حاصل بهترين برآورد هاي من مي باشد . در حال حاضر تحقيقات اندکي روي تئوري انسجام* به عمل آمده تا بدانيم که دقيقا چندين سايت بايد مطالعه شوند تا بتوان در مورد يک شيئ به خصوص در طراحي به سطح استاندارد رسيد. به همين ترتيب ما نميدانيم با دو پله دور شدن از استاندارد هاي مرسوم طراحي چقدر استفاده کننده را مي آزاريم ، هرچند که مطمئن ايم که به هر حال او را خواهيم آزرد.

بنابر اين من پيشنهاد ميکنم که حتي اگر طراحي شما در فرم مجرد خود بهتر باشد از طراحي هاي مرسوم استفاده کنيد . هيچ سايتي جدا افتاده از سايت هاي ديگر ديده نميشود: استفاده کنندگان با اين پيش فرض به سايت شما ميآيند که چيز ها به همان روشي کار کنند که در جاهاي ديگر کار ميکرده اند.

فقدان استاندارد در معماري اطلاعات و طراحي وظايف*

بديهي است که در حقيقت طراحي وب کار مشکل اي است ، چرا که موضوع اصلي آن معماري اطلاعات و {طراحي} جريان کاري است که هيچ کدامشان را نميتوان استاندارد کرد. هر دو از اين سايت به سايت ديگر با هم فرق ميکنند چرا که به ذات اطلاعات مختص به آن سايت و مشکلاتي که سعي در حلش را دارد مربوط مي شوند.
پاره اي از مباحث معماري اطلاعات کمابيش به سطحي از استاندارد طراحي رسيده اند: بيشتر سايت هاي موسسات يک پايگان* "محصولات" و يکي براي "درباره موسسه" دارند. علاوه بر اين ، قسمت " درباره موسسه" معمولا شامل اطلاعاتي راجع سرمايه گذار ها و متقاضيان شغل و همچنين اطلاعاتي راجع به تاريخچه موسسه و ساختار مديريتي آن است. گاهي نقشه ها و نشاني منابع موسسه را هم ميتوان در قسمت "در باره موسسه" پيدا کرد. به هر تقدبر نميتوان اين را يک استاندار واقعي خواند چرا که سايت هاي بسياري معماري اطلاعاتي متفاوتي را با در نظر گرفتن قسمتي به نام "با ما مکاتبه کنبِد" به کار گرفته اند. سايت هايي که اين اطلاعات را در مکان ديگري قرار ميدهند بايد براي ارجاع خواننده پيوندي از "درباره موسسه" به "با ما مکاتبه کنيد" در نظر بگيرند."


واژه هاي پشنهادي
---------------------------------------------
*شيئي : Element
*خوش دستي در برابر usability
* تئوري انسجام در برابر Consistency theory
* طراحي وظايف : task design
* پايگان : Category

چگونه بايد آنچه را که در درجه اول اهميت است جلوتر قرار دهيم.چگونه بايد آنچه را که در درجه اول اهميت است جلوتر قرار دهيم: تصوير بالا قسمتي از سايت شرکت پارس سيستم را نمايش ميدهد.خلاقيت يا پيروي از استاندارد ها : مشکل هميشگي طراحان وب.


خلاقيت يا پيروي از استاندارد ها : مشکل هميشگي طراحان وب.
ورود به قسمت مديريت - توليددارو

 
__________
صفحه اول   درباره - نمونه کار/مشتريان - خدمات/محصولات - تحقيقات - تماس و نظرخواهي - ساير فعاليت ها
مباحث حقوقي  - نقشه سایت

© 1998 -2016شرکت پرشياديزاين با مسئوليت محدود
© 1998 -2016 Persiadesign Inc.  
تمام مطالب اين سايت تحت قانون «حقوق مولفين»است. چاپ بخشي يا تمام اين صفحه تنها با اجازه پرشيا ديزاين امکان پذيراست