طراحی وب   |   درباره طراحی و تکنولوژی

About This Site
صفحه اول | درباره | مشتريان | خدمات/محصولات | تحقيقات | تماس و نظرخواهي | ساير فعاليت ها | فرم سفارش | نگاه حرفه ای
 
همايش علمي کاربردي تجارت الکترونيک

تجارتخانه در اينترنت از استراتژي تا عمل
 نامي شفقي
 پرشيا ديزاين
 
فن آوري هاي نو همواره در حال ايجاد فرصتهاي تجاري جديد هستند. اما اين فرصتها غالبا خود مدلهاي تجاري جديدي را نيز مي سازند که با روح تجارتخانه هاي سنتي سازگاري ندارد۰بسته به قدرت عملکرد و توانايي اين سيستم هاي جديد رويکردهاي متقاوت سبب استفاده از جنبه هائي از اين ابزار نو مي گردد. با قدرتمند شدن و پيشرفت اين ابزار لزوم حضور آن حتي در تجارتخانه هاي سنتي نيز احساس شده و تبديل به يکي از ابزار بدست گرفتن ابتکار عمل مي گردد. اينترنت هم به عنوان يک فن آوري و هم به عنوان يک مدل تجاري جديد باعث ايجاد مدل جديدي از تجارتخانه ها گرديده که اصطلاحا به دات کام کمپاني ها شهرت يافته اند۰ دات کام کمپاني ها در وحله نخست بنگاه هاي تجاري هستند که به واسطه وجود اينتزنت و حضور در آن معني مي دهند۰ اما سرعت ترويج و توانايي گسترش ايده هاي جديد تجاري به اندازه اي زياد بوده که عملا بنگاه هاي تجاري سنتي همواره سعي در تبديل خود به صورت دات کام کمپاني داشته و دارند۰ اين مقاله سعي در بررسي چگونگي اين تغيير و تحولات دارد۰


 الف )
 الف-1 ) شرکتها در برابر تجارت دات کام بر حسب موقعيت تجاري و دسترسي به فن آوري هاي مربوطه به چهار گروه تقسيم مي گردند :
 1) تجارتخانه هاي بزرگ سنتي
 2) تجارتخانه هاي بزرگ الکترونيکي
 3) تجارتخانه هاي کوچک سنتي
4) تجارتخانه هاي کوچک الکترونيکي

 تجارتخانه هاي کوچک سنتي جستجوگراني هستند که هم در تلاش براي بدست آوردن موقعيت مناسبي در بازار اند و هم در تلاش براي دستيابي به فن آوري جهت ترويج سريع هستند. تجارتخانه هاي کوچک الکترونيکي پيشرو در زمينه فن آوري هستند اما جايگاه اقتصادي مناسبي ندارند۰ ترويج در اين بنگاه هاي تجاري به سرعت صورت گرفته و بدليل در اختيار داشتن فن آوري مناسب مي توانند حداکثر استفاده را از حداقل امکانات بنمايند۰
 تجارتخانه هاي بزرگ سنتي جايگاه اقتصادي خوبي در بازار دارند و ضمن در اختيار داشتن سهم بازار خوب داراي اعتبار قوي و طولاني نيز هستند۰
 تجارتخانه هاي بزرگ الکترونيکي ضمن اينکه جايگاه اقتصادي خوبي در بازار دارند با در اختيار داشتن فن آوري و استفاده از آن از رقباي واقعي و حتي احتمالي پيش هستند۰
 تجارتخانه ها ، ميزان دسترسي به تکنولوژي و رابطه آن با موقعيت آنها در بازاربا مقايسه اين چهار گروه در جدول پيداست حرکت مطلوب به سمت تجارتخانه هاي بزرگ الکترونيکي است۰ همچنين به خوبي پيداست که در مورد تجارتخانه هاي بزرگ سنتي همواره اين خطر وجود دارد که به سرعت توسط تجارتخانه هاي کوچک الکترونيکي و تجارتخانه هاي بزرگ الکترونيکي مورد تهديد واقع گردند و در زماني کوتاه از صحنه بازار محو شوند. نمودعملي اين حرکت مطلوب در جهان اينترنت به صورت وب سايت خواهد بود. اما استراتژي اين حضور معماري خاص خود را دارد که به آن مي پردازيم.
 

 دات کام استراتژي در مورد هر بنگاه تجاري برحسب تقسيم بندي بالا و سياست ها و اهداف آن بنگاه تجاري متفاوت است۰اينجا تاکيد بر سوق دادن تجارتخانه هاي بزرگ سنتي به سمت تجارتخانه هاي بزرگ الکترونيک است که در واقع هيات مديره بايد براي بقاي شرکت حتما يک استراتژي دات کام داشته باشد۰ در اينجا مي توان از اينترنت براي تعريف دوباره استراتژي تجاري استقاده کرد. پيدا کردن متحدان فوي و ساختن يک ساختار قابل بسط ضمن کمک به رشد موسسه با خود آن نيز رشد مي کند.

 الف – 2 ) معماري دات کام معماري دات کام در چهار مرحله به اجرا در مي آيد:
 1) زير بنا
2) سکو
 3) محتوا
 4) نمايش

 پس از انجام مطالعه موردي در زمينه بنگاه تجاري مربوطه چهارچوبهاي اوليه مشخص و پروژه تعريف مي گردد. اطلاعات اوليه در زمينه مشخص نمودن بازار هاي هدف و بازاريابي مبتني بر شبکه جمع آوري شده و سعي در ارايه خدماتي خواهد شد که از انتظار مشتريان دورباشد. خصوصيات چهار مرحله ذکر شده در بالا به شرح زير است :

 زير بنا مي بايست امن – استاندارد - مقياس پذير و همخوان با تمامي سکو هاي موجود باشد.اين خصوصيات عينا در مورد سکو نيز صدق مي کند. در زمينه محتوا پويايي آن به همراه ايجاد گفتگوي دو طرفه و ايجاد احساس اطمينان در کاربران از ديگر خصوصيات محتوا است۰ ايجاد سيستم هاي امن پرداخت و رضايت آنلاين مشتريان در مورد محتوا نيز بسيار مهم مي باشد. نهايتا مبحث  حضور اينترنت به يکي از صورتهاي زير نمود خارجي پيدا مي کند :
 Portal , B2G , B2B , B2C
الف – 3 )
 مناطق حساس در معماري دات کام واسط هاي تصويري آنچه در نهايت کاربران با آن ارتباط برقرار مي نمايند ، واسط هاي تصويري است که آنها را در هدايت و راهبري وب سايت کمک مي نمايد۰ اهميت اين واسط هاي تصويري در ايجاد احساس اطمينان از دريافت خدمات از راه دور برکسي پوشيده نيست۰همچنين ضامن سرعت دسترسي به آنچه که کاربر به دنبال آن است نيز واسط تصويري است۰ بانک اطلاعاتي طراحي و انتخاب بانک اطلاعاتي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است۰ بازده اين بانک به همراه قابليت گسترش پذيري در مقياس با توجه به حجم اطلاعات و ميزان استفاده کاربر نهايي نيز ضامن موفقيت عملي اين استراتژي است۰ بدليل گستردگي موضوع توضيحات بيشتر از حوصله بحث خارج است۰ امنيت – همخواني با سکو هاي قالب موجود – دسترسي هميشگي به خدمات نيز از ديگر نواحي مهم در اين معماري است.
 الف – 4 )
 بازاريابي مبتني بر شبکه: شايد بين بازاريابي مبتني بر شبکه و بازاريابي سنتي تفاوت چنداتي به نظر نرسد اما همانطور که اشاره شد، جنبه هاي مختلف اين ابزار جديد کمک موثري به شيوه هاي سنتي نموده است. - ساختن نشان تجاري موفق در اينترنت و ترويج آن - يافتن شرکا و رقباي باالقوه - مسلح ساختن وب سايت به ابزار جمع آوري بازخوردها - خدمات بلادرنگ با جمع آوري اطلاعات و بازخوردها مي توان در زمانهاي مناسب واکنشهاي مناسب نشان داد که اين امکان توسط هيچ ابزار ديگري بدين سرعت ميسر نيست۰
ب ) ايران و استراتژي دات کام
ب – 1 )
- فرهنگ
 - ميزان کاربران
 - دسترسي به اينترنت -
محلي سازي و زبان فارسي -
 اطمينان به اينترنت
 - کارتهاي اعتباري
 - منابع انساني
- فن آوري
 - زير بنا
ب – 2 )
استراتژي دات کام نه تنها در ايران بلکه در هر يک از حيطه هاي محلي سازي در جهان مشکلات مشابهي را داراست. اما نکته مهم براي استراتژي دات کام در ايران دستيابي به سهمي در تجارت الکترونيک است۰ همه روزه شما با اعداد و ارقام شگفت انگيزي مبني بر حجم تجارت الکترونيک مواجه مي شويد، اما ايران را فاقد سهمي در اين تجارت ميابيد. در اين حيطه حمايت متکي بر استراتژي دات کام از صادرات غير نفتي و تکيه بر صادرات خدمات با بهره مندي از منابع انساني گسترده ، ضمن پايين آوردن شاخص اشتغال زايي مي تواند سهم گسترده اي از تجارت الکترونيک را به ايران اختصاص دهد۰
 ب – 3 )
 فوايد:
 صادرات خدمات به صورت از راه دور فرصتهاي جديد شغلي دسترسي به بازارهاي جديد دفاتر کوچک خانگي ادارجات بدون کاغذ استفاده بهينه از منابع انساني هماهنگي در کار گروهي تقويت گسترده صنعت گردشگري

 پ ) Persiadesign.com
 يک مطالعه موردي مفاهيم متعددي در اين وب سايت مورد مطالعه قرار گرفته که مهمترين آنها به شرح زير است :
 Digital Gallery
 eProject
 Open/Box
Virtual assistant
 Digital Gallery
گالري هاي الکترونيک به عنوان تحقيقي مهم بر روي فروش مستقيم محصولات سعي دارد تا به ايجاد تطابق ذهنيت و عينيت کاربران در جهان مجازي بپردازد.
 eProject سعي در تقويت و ترويج صادرات خدمات دارد.
 Open/Box سعي در استاندارد ساختن واسط هاي تصويري و ايجاد ارتباط موفق با مخاطبين در هر وب سايت دارد.
 Virtual assistantسعي در راهبري هوشمندانه کاربر و کاهش اتلاف وقت در سايتهاي حجيم اطلاع رساني دارد.  

__________
صفحه اول   درباره - نمونه کار/مشتريان - خدمات/محصولات - تحقيقات - تماس و نظرخواهي - ساير فعاليت ها
مباحث حقوقي  - نقشه سایت

© 1998 -2016شرکت پرشياديزاين با مسئوليت محدود
© 1998 -2016 Persiadesign Inc.  
تمام مطالب اين سايت تحت قانون «حقوق مولفين»است. چاپ بخشي يا تمام اين صفحه تنها با اجازه پرشيا ديزاين امکان پذيراست